{{θηλ ισσα|<αρσενικό>|<άλλη εμφάνιση του αρσενικού>}}

Αναγράφει φράση αρσενικό τάδε + κατάληξη θηλυκού -ισσα
και εντάσσει στην Κατηγορία:Λέξεις με επίθημα -ισσα (νέα ελληνικά).

ΠαράδειγμαΕπεξεργασία

Για την ωραία Αιγιώτισσα, γράφουμε {{θηλ ισσα|Αιγιώτης|Αιγιώτ(ης)}}

που εμφανίζει

Αιγιώτ(ης) + κατάληξη θηλυκού -ισσα

ΠαράμετροιΕπεξεργασία

Αριθμητικές παρς1=</nowiki>   Στη θέση#2, εναλλακτική εμφάνιση του αρσενικού Ονομαστική παράμετρος

  • |00=   Δεν εντάσσει στην Κατηγορία