{{θηλ ίνα|<αρσενικό>|<άλλη εμφάνιση του αρσενικού>}}

Αναγράφει φράση αρσενικό τάδε + κατάληξη θηλυκού -ίνα
και εντάσσει στην Κατηγορία:Λέξεις με επίθημα -ίνα (νέα ελληνικά)

ΠαράδειγμαΕπεξεργασία

Για τη βουλευτίνα, γράφουμε {{θηλ ίνα|βουλευτής|βουλευτ(ής)}}

που εμφανίζει

βουλευτ(ής) + κατάληξη θηλυκού -ίνα

ΠαράμετροιΕπεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροι

  • |1=   Στη θέση#1, γράφουμε το αρσενικό για να εμφανιστεί σύνδεσμος
  • |2=   Στη θέση#2, εναλλακτική εμφάνιση του αρσενικού

Ονομαστική παράμετρος

  • |00=   Δεν εντάσσει στην Κατηγορία