Γρήγορος σύνδεσμος προς τη Βικιθήκη (wikisource, κωδικός σύνδεσης s). Τον χρησιμοποιούμε κυρίως σε παραθέματα. Παρατηρήστε το tooltip, το τιτλάκι που συνοδεύει τους συνδέσμους.


Εναλλακτικά, το {{βθ}}. Δείτε και το πρότυπο {{ΒΘ}}.

Δείτε επίσης επεξεργασία

  • το πρότυπο {{β}} ή {{w}} για παρόμοια σύνδεση με τη Βικιπαίδεια.

Παραδείγματα επεξεργασία

Γράφουμε   {{s|Ιλιάς/Ε#v30|5. Ε, 31}}

που εμφανίζει σύνδεσμο με την ελληνική Βικιθήκη

5. Ε, 31

ισοδυναμεί με [[s:Ιλιάς/Ε#v30|5. Ε, 31]]


Για ξένη Βικιπαίδεια, παράμετρος |lang= ή |γλ=
Γράφουμε   {{w|lang=en|The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark/Act 3|πράξη 3η}}

που εμφανίζει

πράξη 3

ισοδυναμεί με [[s:en:The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark/Act 3|πράξη 3η]]

Παράμετροι επεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροι

  • |1=   στη θέση#1, ο τίτλος του άρθρου-στόχου
  • |2=   στη θέση#2, άλλη εμφάνιση του τίτλου, όπως τον επιθυμούμε

Ονομαστικές παράμετροι

  • |lang=   ή |γλ=   για σύνδεσμο με Βικιθήκη γλώσσας εκτός από τα ελληνικά. Συμπληρώνουμε με τον κωδικό ISO της γλώσσας της Βικιπαίδειας που μας ενδιαφέρει
    Σύνδεσμοι σε wikisource άλλων γλωσσών τοποθετούνται στα λήμματα Τομέων ξένων γλωσσών.


Αυτό το Πρότυπο καλεί την function 'frm' από το Module:lang που δίνει το επίθετο ...-ική (Βικιθήκη)
και το Πρότυπο:tin για να δώσει τη σωστή αιτιατική του άρθρου 'στη'/'στην' Βικιθήκη.