αμάρτυρος τύπος
αμάρτυρος τύπος
αμάρτυρος υποθετικός τύπος, λέξη που δεν σώζεται σε κείμενα
αλλά σε σύνθετες λέξεις ή σε γραμματικούς τύπους ή σε σχόλια γραμματικών
- μπροστά από τη λέξη σημειώνεται πάντα ένας αστερίσκος -
 

Γράφουμε
{{αμάρτυρος|<κωδικός iso γλώσσας>}}

Πρότυπο που προτάσσεται σε λήμματα που είναι αμάρτυροι ή υποθετικοί τύποι.
Εντάσσει σε Κατηγορία:Αμάρτυροι τύποι (ανά γλώσσα).

παράδειγμα: το αρχαίο ελληνικό *δάω


Εναλλακτικά, {{unattested}}

ΠαράμετροιΕπεξεργασία

Αριθμητική παράμετρος

  • |1=   Στη θέση#1, ο κωδικός iso γλώσσας
    τα νέα ελληνικά (el) εννοούνται αυτομάτως: δεν χρειάζεται να γράψουμε τίποτα

Ονομαστική παράμετρος (προαιρετική)

  • |00=   ή   |nocat=   Προτάσσεται η κεφαλίδα, αλλά δεν εντάσσει σε Κατηγορία
    συνηθίζεται η πληκτρολόγηση |00=-   ή   |nocat=1

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

  • για τους επανασυντεθειμένους υποθετικούς τύπους σε πρωτογλώσσες, δείτε το πρότυπο {{ανασυντεθειμένος}}