Δείτε επίσης: Πελασγού

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος επεξεργασία

Πελασγοῦ αρσενικό