Παράρτημα:Ρήματα (αρχαία ελληνικά)

Αυτή η σελίδα είναι ακόμη υπό κατασκευή    


Γλώσσα: Αρχαία ελληνικά » Παράρτημα:Γραμματική » Παράρτημα:Ρήματα
1η συζυγία :: 2η συζυγία :: ανώμαλα
για τους συντάκτες: όλα τα Πρότυπα κλίσης ρημάτων

Ρήμα επεξεργασία

Τονισμός επεξεργασία

Πηγές επεξεργασία

Για τους τύπους κάθε ρήματος όπως μαρτυρούνται στα αρχαία κείμενα, συμβουλευόμαστε τα λεξικά στο {{Π:ΛΟΓΕΙΟΝ}}.

Τις #Πηγές στο Παράρτημα Γραμματικής. Όπως: