Δείτε επίσης: πένης

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος

επεξεργασία

Πένυς θηλυκό