Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή κυρίου ονόματοςΕπεξεργασία

Μάλτας

  1. Μάλτα, στη γενική του ενικού