Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματοςΕπεξεργασία

Μάλτας

  1. Μάλτα, στη γενική του ενικού