Δείτε επίσης: μάλια

  Ετυμολογία 1

επεξεργασία
Μάλια < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Μάλια θηλυκό

  Ετυμολογία 2

επεξεργασία
Μάλια < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Μάλια ουδέτερο, μόνο στον πληθυντικό