Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος επεξεργασία

Λᾱτοΐδεω αρσενικό

Άλλες μορφές επεξεργασία