για τους συντάκτες
{{τόπος|en|κτίριο|<χώρα>}}
Επίσης, παράμετρος με τύπους κτιρίων:

ναός, μουσείο, μονή, κ.λπ.

Υποκατηγορίες

Αυτή η κατηγορία έχει μόνο την ακόλουθη υποκατηγορία.