Κατηγορία:Δάνεια από τα νέα ελληνικά (βουλγαρικά)

Γλώσσα: Βουλγαρικά » Ετυμολογία » Δανεισμοί » δάνεια » από τα νέα ελληνικά ««« « Ετυμολογία « Νέα ελληνικά
Άμεσα γλωσσικά δάνεια από μία γλώσσα σε άλλη με την επαφή των ομιλητών. Δείτε και τα λόγια δάνεια.

Υποκατηγορίες

Αυτή η κατηγορία έχει μόνο την ακόλουθη υποκατηγορία.