Κατηγορία:Δάνεια από τα νέα ελληνικά

Κατηγορίες » Ετυμολογία » Δανεισμοί » δάνεια » από τα νέα ελληνικά « Ετυμολογία « Νέα ελληνικά
Άμεσα γλωσσικά δάνεια από μία γλώσσα σε άλλη με την επαφή των ομιλητών. Δείτε και τα λόγια δάνεια.