Κατηγορία:Δάνεια (βουλγαρικά)

Γλώσσα: Βουλγαρικά » Ετυμολογία » Δανεισμοί » Δάνεια «««
Άμεσα γλωσσικά δάνεια από μία γλώσσα σε άλλη με την επαφή των ομιλητών. Δείτε και τα λόγια δάνεια.