Κατηγορία:Αριθμητικά κατά το είδος (νέα ελληνικά)

Γλώσσα: Νέα ελληνικά » Γραμματικές κατηγορίες » Αριθμητικά » κατά το είδος «««
για τους συντάκτες:

ετικέτες {{ετ|απόλυτο αριθμητικό}}, τακτικό, αναλογικό, πολλαπλασιαστικό, περιληπτικό και {{ετ|αριθμητικό πρόθημα}}
Πίνακας παραγώγων με το πρότυπο {{el-αριθμητικά}}

παραδείγματα: δέκα, εφτά