Κατηγορία:Αριθμητικά κατά το είδος

Κατηγορίες » Γραμματικές κατηγορίες » Αριθμητικά » κατά το είδος
για τους συντάκτες:

ετικέτες {{ετ|απόλυτο αριθμητικό|<κωδικός γλώσσας>}}, τακτικό, αναλογικό, πολλαπλασιαστικό, περιληπτικό και {{ετ|αριθμητικό πρόθημα|<κωδικός γλώσσας>}}