Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος

επεξεργασία

Καμπανίας θηλυκό