Δείτε επίσης: Ἰουδαίων, ιουδαίων

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος επεξεργασία

Ιουδαίων αρσενικό