Δείτε επίσης: Ἰουδαίου, ιουδαίου

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος επεξεργασία

Ιουδαίου αρσενικό