Δείτε επίσης: ευρωπαίων, Εὐρωπαίων

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματοςΕπεξεργασία

Ευρωπαίων

  1. (αρσενικό) Ευρωπαίος, στη γενική του ενικού
  2. (θηλυκό) Ευρωπαία, στη γενική του ενικού