Δείτε επίσης: ευρωπαίου, Εὐρωπαίου

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματοςΕπεξεργασία

Ευρωπαίους αρσενικό