Δείτε επίσης: ειρηνικού

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος επεξεργασία

Ειρηνικού αρσενικό