Δείτε επίσης: ειρηνικού

Νέα ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος Επεξεργασία

Ειρηνικού αρσενικό