Δείτε επίσης: δωδεκανήσιοι

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος

επεξεργασία

Δωδεκανήσιοι αρσενικό