Δείτε επίσης: Δάρδανου, Δαρδανού

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος επεξεργασία

Δαρδάνου αρσενικό

Άλλες μορφές επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος επεξεργασία

Δαρδάνου θηλυκόΑρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος επεξεργασία

Δαρδάνου αρσενικό ή θηλυκό

  1. γενική ενικού του Δάρδανος (αρσενικό, μυθικό πρόσωπο)
  2. γενική ενικού του Δάρδανος (θηλυκό, όνομα αρχαίας πόλης)