Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

Γαδειρίδες θηλυκό

Εκφράσεις

επεξεργασία