Δείτε επίσης: γάλλων, γάλων

Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματοςΕπεξεργασία

Γάλλων αρσενικό