Δείτε επίσης: γάλλων, γάλων

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος

επεξεργασία

Γάλλων αρσενικό