Δείτε επίσης: γάλλων, γάλων

Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματοςΕπεξεργασία

Γάλλων αρσενικό