Δείτε επίσης: γάλλους, γάλους

Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματοςΕπεξεργασία

Γάλλους αρσενικό