Δείτε επίσης: γάλλους, γάλους

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος

επεξεργασία

Γάλλους αρσενικό