Δείτε επίσης: γάλλους, γάλους

Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματοςΕπεξεργασία

Γάλλους αρσενικό