Δείτε επίσης: γάλλο, γάλο

Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματοςΕπεξεργασία

Γάλλο αρσενικό