Δείτε επίσης: γάλλο, γάλο

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος

επεξεργασία

Γάλλο αρσενικό