Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος

επεξεργασία

Βιρμανιών θηλυκό