Βικιλεξικό:Βικιλεξικό:Bots/Αιτήσεις/2021

Διορθώσεις στο ΔΦΑΕπεξεργασία

Αίτηση σε bot, υπ' όψιν ☏ Botaki ή άλλου συντάκτη με ρομπότ, για διόρθωση και ενημέρωση του ΔΦΑ στην Κατηγορία:Ελληνική γλώσσα ως εξής:

-cat:"Κατηγορία:Ελληνική γλώσσα" "ɛ" "e" "ε" "e" "ɔ" "o" "'." "ˈ" "ˈ." "ˈ" "'" "ˈ" "r" "ɾ"

Επεξήγηση αλλαγών:

ɛ του ΔΦΑ με λατινικό e
ε ελληνικό με e
ɔ me latiniko o
' με ˈ (απόστροφος με τον τόνο του ΔΦΑ)
'. με ˈ
ˈ. με ˈ (κατά τη συνήθη σήμανση: δηλαδή αρκεί ο τόνος, η τελεία είναι πλεονασμός)
r με ɾ

-summary:"pwb.py διόρθωση συμβόλων ΔΦΑ γλ=el και αντικαταστάσεις βάσει Ψηφοφορίας"

Ευχαριστώ ‑‑Sarri.greek  | 17:06, 8 Φεβρουαρίου 2021 (UTC)