Δείτε επίσης: βασίλειου, Βασιλείου, βασιλείου

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος επεξεργασία

Βασίλειου αρσενικό

Άλλες μορφές επεξεργασία