Ετυμολογία

επεξεργασία
Αεφώς < συγκοπή του Άεν φως < → δείτε τις λέξεις άεν και φως • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;  

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Αεφώς ουδέτερο