Αζεριανά (az) επεξεργασία

  Χαρακτήρας επεξεργασία

ɵ

  ɵ

  • γράμμα του αζεριανού αλφάβητου
  • γράμμα του αζεριανού κυριλλικού αλφάβητου
Αζεριανό αλφάβητο
Αραβικό Λατινικό Κυριλικό Λατινικό IPA
—1918 1918—-1939 1958—-1991 1991—
Ɵ ɵ Ɵ ɵ Ö ö
ΔΦΑ : /œ/