Αζεριανά (az) Edit

  ΧαρακτήραςEdit

ö

  ö

  • γράμμα του αζεριανού αραβικού αλφάβητου
Αζεριανό αλφάβητο
Αραβικό Λατινικό Κυριλικό Λατινικό IPA
—1918 1918—-1939 1958—-1991 1991—
Ɵ ɵ Ɵ ɵ Ö ö
ΔΦΑ : /[œ]/

Σουηδικά (sv) Edit

  ΟυσιαστικόEdit

ö (sv) κοινό