Αζεριανά (az) επεξεργασία

  Χαρακτήρας επεξεργασία

Ö

  Ö

  • γράμμα του αζεριανού αλφάβητου
Αζεριανό αλφάβητο
Αραβικό Λατινικό Κυριλικό Λατινικό IPA
—1918 1918—-1939 1958—-1991 1991—
Ɵ ɵ Ө ө Ö ö
ΔΦΑ : /œ/