Πορτογαλικά (pt) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

às < πρόθεση a + οριστικό άρθρο as

  Συγχώνευση επεξεργασία

às (pt)