Πορτογαλικά (pt)Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

às < πρόθεση a + οριστικό άρθρο as

  ΣυγχώνευσηΕπεξεργασία

às (pt)