Διεθνείς όροι επεξεργασία

=
= decimal
= Unicode (U+003D)
EQUALS SIGN

  Σύμβολο επεξεργασία

=

  1. (μαθηματικά) το ίσον (σύμβολο της ισότητας σε μαθηματικές εκφράσεις)
  2. (προγραμματισμός) το σύμβολο της εντολής ανάθεσης στις περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού
  3. (προγραμματισμός) σε κάποιες γλώσσες προγραμματισμού το σύμβολο για σύγκριση αν δύο τιμές είναι ίσες. Σε κάποιες άλλες χρησιμοποιείται το σύμβολο ==

Δείτε επίσης επεξεργασία

  • = στην αγγλική Βικιπαίδεια