Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

workings (en)