Αλσατικά (gsw) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

vréitag < παλαιά άνω γερμανική frīatag < πρωτογερμανική *Frijjōz dagaz (ημέρα της Φρίγκα), μεταφραστικό δάνειο από τη λατινική dīes Veneris

  Ουσιαστικό επεξεργασία

vréitag αρσενικό

Άλλες μορφές επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία

  • “vréitag” στο Patuzzi, Umberto, επιμ., (2013) Ünsarne Börtar, Luserna, Italy: Comitato unitario delle linguistiche storiche germaniche in Italia / Einheitskomitee der historischen deutschen Sprachinseln in Italien