Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

volitivojn (eo)