Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

valiant (en)