Παλαιά γαλλικά (fro)Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

ui (και ue, oi)

  1. σήμερα

Γράφεται επίσηςΕπεξεργασίαΟλλανδικά (nl) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ui (nl)