Ουσιαστικό

επεξεργασία

tlacatl (έμψυχο)

  1. άνθρωπος
  2. σκλάβος, σκλάβα (με κτητικό, λ.χ. notlacauh: είναι σκλάβος/α μου)