ενικός         πληθυντικός  
théorème théorèmes

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

théorème (fr) αρσενικό