Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

témoins (fr)