Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

survêtements (fr)