Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

stimulants (fr)

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

stimulants (fr)