Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου Επεξεργασία

stimulants (fr)

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού Επεξεργασία

stimulants (fr)