Ίντο (io)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

stati (io)