Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

serial (en)

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

serial (en)Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

serial (pl) αρσενικό