Πιεμοντέζικα (pms) επεξεργασία

 
ένα πιάτο ζαμπαγιόνε

  Ουσιαστικό επεξεργασία

sambajon